KUOTA BYU - Byu Data Bulanan
Kode Produk Reseller Umum
CEKBYU CEK PAKET BYU 0 0
BYUB1 Kuota 1GB All 30 Hari 10.350 10.350
BYUB4 Kuota 4GB All 30 Hari 15.600 15.600
BYUB3 Kuota 3GB All 30 Hari 15.600 15.600
BYUB9 Kuota 9GB All 30 Hari 25.450 25.450
BYUB6 Kuota 6GB All 30 Hari 30.600 30.600
BYUB14 Kuota 14GB All 30 Hari 35.450 35.450
BYUB20A Kuota 20GB All 30 Hari 45.450 45.450
BYUB12 Kuota 12GB All 30 Hari 51.100 51.100
BYUB42 Kuota 42GB All 30 Hari 75.700 75.700
BYUB65 Kuota 65GB All 30 Hari 100.700 100.700
BYUB50 Kuota 50GB All 30 Hari 121.800 121.800
BYUB100 Kuota 100GB All 30 Hari 180.600 180.600
BYUB125 Kuota 125GB All 30 Hari 200.600 200.600